Община Монтана ще ремонтира 22 общински жилища в квартал „Младост“ по проект, финансиран от ОП „Региони в растеж“ на ЕС и от собствения си бюджет с общо 1 015 000 лева, съобщиха от местната администрация.


Проектът е наречен „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на ж.к. „Младост“.

Той е с продължителност 30 месеца. Текущият ремонт на социалните жилища включва вътрешен ремонт и цялостно обновяване, доставка на ново обзавеждане и оборудване и подобряване достъпа на хора с увреждания. Собственият принос на община Монтана за ремонтите е 61 430 лева, уточниха от администрацията.