Фермерите, чиито ниви са наводнени, могат да подадат заявления за обследване на пострадалите площи.

Това дава възможност за получаване на компенсации, съобщиха от земеделското министерство. Самите заявления трябва да бъдат подадени в общинските земеделски служби по места. 

Експертни комисии ще извършват всеки оглед, като след това ще бъдат издавани протоколи за щетите.

Задължително условие е земеделците да подадат заявлението най-късно 10 дни след настъпването на бедствието, подчертават от министерството.