Общинският съвет в град Плевен ще обсъди Комплексна програма за подобряване на качеството на въздуха за периода 2021-2025 г.

Това съобщиха днес от пресцентъра на съвета. Документът първо ще бъде разгледан в постоянната общинска комисия по
Новият документ съдържа анализ на основните източници на замърсяване и оценка на ефективността на изпълняваните мерки, както и тяхното актуализиране.

Програмата е разработена за показателите фини прахови частици и полициклични ароматни въглеводороди, като е с обхват до 2025 г. Изпълнението й ще бъде в три периода: краткосрочен – 12-18 месеца; средносрочен – три години; дългосрочен – до 2025 г.

Целта е да се планират най-подходящите към местните условия ефективни мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух, които да доведат до поддържане на определените в европейското и националното законодателство норми за опазване на човешкото здраве.