Българските граждани ще могат да гласуват в Армения на 4 април

10
0

Министерството на външните работи на Армения уведоми с нота, че българските граждани ще могат да упражнят своето право на глас на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в българското посолство в Ереван.

Вотът ще се състои при спазване на противоепидемичните мерки срещу коронавируса,. Ще се следи за съблюдавенето на санитарните изисквания за носене на медицински маски, осигуряване на средства за дезинфекция за гражданите, както и за дистанция в помещенията.