България отпуска безвъзмездна помощ за С.Македония, Молдова, Армения и Виетнам

11
0

България отпуска 835 009 лева безвъзмездна помощ за Република Северна Македония, Молдова, Армения и Виетнам. Това е едно от решенията на днешното заседание на Министерския съвет.

С отпуснатите пари страната ни ще финансира осем проекта на стойност 651 226 лева в Република Северна Македония. Те са насочени към подпомагане на социално-икономическото развитие на страната, осигуряване на приобщаващо и качествено образование, повишаване на способността на местните власти за реакция при кризи и неотложни случаи.

В Молдова ще бъдат финансирани проекти за повишаване на качеството на образование, опазване на културното многообразие и насърчаване на междукултурния диалог. С част от средствата ще бъде подпомогнат Българският теоретичен лицей „Васил Левски“ – единствената общообразователна институция в Кишинев с изучаване на български език от 1-ви до 12-и клас.

В Армения ще бъде подкрепен проект за социалното приобщаване и насърчаване на образователните възможности на уязвимите хора от малцинствените групи и хората с увреждания. Във Виетнам – за подпомагане на социално-икономическото развитие на слаборазвити и бедни селски райони в страната.