Правителството предвижда промени в издаването на дипломатически и служебни паспорти

17
0

Ограничава се издаването на паспорти, даващи на притежателите им права за по-лесно и безвизово пътуване в чужбина. Става дума за т.нар. дипломатически и служебни паспорти.

Това предвиждат предлаганите от правителството промени.

С предложения от Министерския съвет проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи право на служебни паспорти ще имат само членовете на ръководствата на лицензираните спортни федерации, вписани в регистъра по Закона за физическото възпитание и спорта, както и тези на ръководствата на представителните организации на работниците и служителите и на представителните организации на работодателите на национално равнище.

Ще се минимизира възможността от злоупотреби, тъй като сегашната нормативна уредба дава възможност всеки дееспособен български гражданин да получи служебен паспорт, ако регистрира юридическо лице с нестопанска цел, което представлява сдружение, федерация или браншова организация, и бъде избран в нейното ръководство.