БФБ продължава да отчита свиване на пазара

4
0

Под 5 млн. лева за втора поредна седмица. Осъществени са общо 1 229 сделки с 956 475 лота за 3 399 443 лева, което е с 228 сделки и 150 936 лота повече, но обемът е с 813 647 лева по-малко, спрямо предходната седмица (8 – 12 февруари), когато бяха отчетени 1 001 сделки с 805 539 лота за 4 213 090 лева.

Седмичният оборот е отново под-критичните 5 млн. лева, които са възприети като минимална долна граница за този важен показател на борсовата търговия.

Равносметката за оборота показва, че само 2 дружества са реализирали сделки за над 200 000 лева, докато в предходната са били 3. На върха през миналите пет работни дни е Делта кредит АДСИЦ – София (DLC) – една сделка за 358 800 лева; следвано от Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) – 94 сделки за 202 772 лева.

За пазарите на акции отминалата трета работна седмица на февруари 2021 г. (15 – 19) ще се запомни с продължаващо намаляване на оборота на Българската фондова борса (БФБ) при пореден ръст на основните индекси, но и с разминаване на тренда на родната борса с пазарите в Западна Европа и САЩ, където нарастващата безработица от двете страни на Океана накара инвеститорите да повишат съмненията си за по-бързо възстановяване на икономиките в Западна Европа и САЩ от пандемията, което се отрази на индексите, повечето от които са на загуба.

През последните пет работни дни четирите индекса на Българката фондова борса (БФБ) се повишават за втора поредна седмица. С най-голям седмичен ръст затвори измерителят на 15-те най-ликвидните компании SOFIX (+0.93%), следван от широкия BGBX 40 (+0.53%), имотния BG REIT (+0.25%) и равно претегления BGTR 30 (+0.05%).