Графит представящ най-редките видове птици в България

16
0

Образите на две белошипи ветрушки вече красят централната фасада на ОУ „Иван Вазов“, Свиленград. За по-малко от седмица Венцислав Йосифов и Иво Илиев от художествения екип на 140 идеи завършиха съвременния стенопис. Графитът представя един от най-редките видове птици в България и емблематичен вид за района на Свиленград.

Инициативата е част от проект на Зелени Балкани „НАТУРА 2000 в България – Нови хоризонти“ LIFE17 GIE/BG/371, който цели да популяризира най-голямата в света екологична мрежа – европейската, от която част е и България. Белошипата ветрушка е един от видовете, предмет на опазване в европейската мрежа. До неотдавна той беше изчезнал за страната вид. Той се „завърна“ в страната, след започване на консервационна програма на Зелени Балкани, реализирана в периода 2013 – 2017г.