Столичен общински съвет прие предложение да има психолози и логопеди във всички училища и детски градини

29
0

СОС прие предложението на БСП в учебните заведения да има психолози, логопеди и ресурсни училища във всички училища и детски градини в Столична община. Промяната, одобрена от местния парламент днес, бе направена от Албена Кръстева по доклада за план за дейности по реализация на Стратегията за образование на Столична община за 2021 година.

С това се цели във всяко едно училище и детска градина да има на разположение психолози, които да работят с учители, родители и деца, обясни Кръстева. От общо гласували 56 общински съветници, „За“ бяха 51, против – 5, а въздържали се нямаше.

Допълнението е направено в мярка 3.26 от плана за действие на Стратегията относно повишаване на грижите и превенцията на здравето сред децата, учениците и работещите в структурите на столичното образование. Кръстева заяви, че промяната цели във всяко едно училище и детска градина да има на разположение психолози, които да работят с учители, родители и деца, нуждаещи се от помощ за преодоляване на психологичен дискомфорт, породен от онлайн COVID обучението.