Тодор Джиков към НАК: Условията трябва да бъдат променени много бързо

24
0

Да бъде прекратен приемът на документи по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРСР 2014-2020 г. и спешно да промени условията за кандидатстване заради наложените ограничения. Това поиска от Земеделското министерство председател на Националната асоциация на картофопроизводителите (НАК) Тодор Джиков.

Според него условията са дискриминационни и облагодетелстват само големите земеделски производители. Малките и средни фирми, и най-вече тези в полупланинските и планинските райони не могат да отговорят на правилата за кандидатстване за европейските средства. „Условията трябва да бъдат променени много бързо и мярката отново да бъде отворена за прием в рамките на един месец. Средствата са необходими на земеделските стопани в тази тежка криза в резултат на световната пандемия от COVID-19“, каза Джиков.