Асен Василев: Картината е силно притеснителна, открихме сиcтемно несъбиране на данъчни задължения

37
0

На годишна база се отписват между 2 млрд. и 3 млрд. лева задължения към Националната агенция по приходите, които тя не е успяла да събере. Това заяви финансовия министър Асен Василев на специална пресконференция днес. Според него между 2017 и 2020 година общата сума на тези отписвания е 10 млрд. лева. Справката на НАП показва, че за този период най-големите отписвания са през 2020-а за общо близо 3.03 млрд. лева, които е трябвало да бъдат платени до края на 2009-а.

„Най-големият длъжник трябва да плати над 161 млн. лева, като има много длъжници със суми над 50 млн. лева. Част от тези дългове са трудно събираеми, но част от тях са на работещи предприятия и трябва да бъдат събрани. Първите 100 фирми в този списък дължат над 2 млрд. лева“, каза финансовия министър.

Финансовият министър заяви, че очерталата се картина е силно притеснителна. Тя показвала системно не събиране на данъчни задължения, на липса на последващ контрол, което е създало условия за натрупване на големи дефицити в системата, било чрез измами, било чрез избягване на плащанията.