Лихвите по корпоративните заеми са се повишили

10
0

Дали заради повишаването на риска при заемите за фирми, дали заради влошаване на бизнесконюнктурата или по някакви други причини, но лихвите по корпоративните заеми (с изключение на овърдрафта) са се повишили през април.

Това става ясно от последните данни на БНБ. В информацията към тях пише: „Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0.11 процентни пункта до 3.28%, а по тези над 1 млн. евро – с 0.20 пр. п. до 2.23% през април 2021 г. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 0.38 пр. п. до 2.83%, а по кредитите над 1 млн. евро – с 0.92 пр. п. до 3.06%. През април 2021 г. средните лихвени проценти по овърдрафта в левове и в евро намаляват с 0.01 пр. п. съответно до 2.60% и 2.09%.“.

Това се случва при отчетен ръст на кредитирането в левове и спад при тези в евро. Според БНБ обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, нараства с 5% (15.1 млн. лв.) до 314.5 млн. лв., а по кредитите над 1 млн. евро – с 27.9% (101.7 млн. лв.) до 466.8 млн. лв.

Увеличение се наблюдава и при обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране, договорени в левове, с 20.8% (53.8 млн. лв.) до 312.4 млн. лв. Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се понижава с 26.9% (22.3 млн. лв.) до 60.6 млн. лв., а по тези над 1 млн. евро – с 5.6% (41.9 млн. лв.) до 712.7 млн. лв.