Агенцията „Държавен резерв“ възложила договори за горива на стойност над 100 млн. лв.

33
0

Това показва проверка на „Сега“ на базата на статистиката на Агенцията за обществени поръчки за най-големите възложители за 2021 година. Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ инзенадващо се появи на трето място в класацията на най-едрите възложители за 2021 г. с договори за общо 132 млн. лв.

Основен принос за рекорда има крупна поръчка за доставка на 97 505 тона зимно дизелово гориво. Поръчката е обявена на 12, ануари, 2021 година, като договорите се възлагат поетапно за отделни партиди количествата. Дотук са възложени пет контракта – три с фирма „Бент ойл“ (за 10 610, 13 428 и 11 012 тона на стойност 12,5, 15,4 млн. и 13,1 млн. лв. ) и два с „Петрол енерджи“ (за 11 279 и 8909 тона на стойност 12,8 млн. лв. и 10,6 млн. лв.).

Тези фирми спечелиха основните доставки за резерва и през 2020 г. – дълго време единствен контрагент по тези договори бе друга фирма – „ЛУКойл България“. „Петрол енедржи“ е собственост на Георги Самуилов от „Инса ойл“, а „Бент ойл“ е собственост на Димитър Радев. Радев фигурира като представител на лице, упражняващо контрол, в професионален футболен клуб „Славия“ и е свързван с Младен Михалев – Маджо. Преди години Радев бе в управлението на фармацевтичната компания „Фарма“ в Дупница, в която действителен собственик на основната част от капитала е съпругата на Младен Михалев – Елена Михалева.

 
Самото обявяване на поръчката на резерва е много изненадващо, защото през 2020 година законът за държавните резерви и военновременни запаси бе променен и депутатите одобриха създаването на нарочно държавно предприятие „Държавна петролна компания“, която да поеме дейността по съхранение и обновяване на запасите от горива. Регистрирането на самото предприятие се забави – това стана едва на 12 март, 2021 г., като резервът междувременно е пуснал сам голямата поръчка за обновяване. Интересното е, че към този момент държавната агенция на практика няма право да се изявява като възложител на подобна сделка.