Мобилно приложение ще информира за отчети към Здравната каса

304
0

Всеки здравноосигурен ще получава на телефона си чрез мобилно приложение информация за отчетени към Здравната каса дейности в негова полза.

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) разширява функционалността на своето мобилно приложение, което ще даде на здравноосигурените граждани възможност активно да се включат в контрола на изразходването на обществения ресурс, съобщават от здравния фонд.

Целта на проекта е да се свърже Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК с мобилното приложение за iOS и Android, като се предостави възможност за получаване на нотификации за отчетени дейности през съществуващото мобилно приложение. Приложението ще е свързано и с електронните рецепти и регистрацията ще става чрез сайта на Здравната каса. 

Всеки пациент, след идентификация чрез ПИК на НАП или уникален код за достъп (УКД) на НЗОК, ще има възможност да получава на телефона си чрез приложението информация за извършени медицински дейности или изписване на лекарства, напълно или частично заплащани от касата, и да изпраща обратна връзка до НЗОК, ако забележи нередности – ако не е бил на преглед или не е получил лекарства от аптеката и т.н.

Нововъведението би трябвало да възпрепятства опити за фиктивни хоспитализации и опити за купуване на лекарства от чуждо име.

Допълнението към вече съществуващото приложение ще влезе в сила до края на юни.

Всеки гражданин, който иска да получава нотификации за отчетени дейности през мобилното приложение на своя телефон и не си е извадил уникален код за достъп (УКД), може да направи това във всяка районна здравноосигурителна каса (РЗОК), независимо от местоживеенето. Необходимо е гражданинът да подаде заявление за издаване (по образец). Кодът е персонален, поради което заявленията за неговото издаване се подават лично в РЗОК срещу представяне на документ за самоличност. УКД се издава за определен единен граждански номер (ЕГН), личен номер на чужденец (ЛНЧ) или служебен номер от регистъра на НАП (за лицата без ЕГН/ЛНЧ).