Столична община ще обнови театър „София“ и културния институт „Средец“

87
0

Столичната община ще обнови театър „София“ и културния институт „Средец“. На днешното заседание на Комисията по образование и култура е приет доклада на зам.-кметовете Мирослав Боршош и Ирина Савина – да бъде взет заем в размер на 1 425 000 лв. от Фонда за градско развитие, с който да се финансират основните ремонти на двете общински институции, съобщават от пресцентъра на Столичния общински съвет /СОС/.


Сградата на театър „София“ е проектирана през 1970 г. и е част от общинския сграден фонд. В целостта си архитектурата на сградата наподобява крепост с крепостна кула, разположена над сцената на театъра. Има няколко театрални зали – голяма с 300 места и камерна с до 40 места; с пространства, пригодни за експериментална театрална дейност – мраморно фоайе и лятна театрална сцена.

В проекта се предвижда цялостно обновяване на сградата, което включва и топлоизолация, както и оптимизиране на архитектурното разпределение. Ще бъде осигурена достъпна среда за хора с увреждания – рампа, специализиран санитарен възел и обособяване на 6 места в голямата зала. Ще се изградят ново монолитно стълбище и площадка, заместващи съществуващото метално стълбище, както и ново входно стълбище и плоча при камерната сцена. Предвижда се реконструкция на съществуващи плочници и асфалтова настилка около сградата. Ще бъде рехабилитирано пространството при главния и служебния вход.