МЗ премахва административни изисквания за болниците

14
0

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане промени в съществуващите медицински стандарти, съобщиха от ведомството.

С промените се намаляват въведени преди това ненужни изисквания към дейността на лечебните заведения, свързани с броя лекари, необходими за осъществяването на дейността, уточняват от МЗ.

Много от тези изисквания бяха въвеждани през годините в резултат на лобистки натиск, целящ административно ограничаване на предлагането на един или друг вид медицински дейности. Това доведе до ограничаване на възможностите за избор на пациентите къде да се лекуват и до свръхразходи на болниците за покриване на необоснованите административни изисквания.

Повечето от медицинските стандарти бяха отменяни, някои по два пъти от Върховния административен съд. Причината бе липса на ясни цели, очаквани резултати и оценка на въздействието върху дейността на лечебните заведения.