Народният театър представя изложба-летопис на наследството на Иван Вазов

0
0

Подборът на снимките, текстовете и подредбата е дело на драматурзите на театъра Мирела Иванова и Светлана Панчева, а оформлението – на художник-дизайнера Янина Петрова.

„Тази изложба е посветена на най-съкровените чувства между Вазов и театъра и всички негови произведения, поставяни на сцената на Народния театър. Тя всъщност показва в годините нестихващия интерес и любов на театъра и българската публика към произведенията на Вазов. На сцената на театъра са били поставяни не само пиесите на Вазов, като прочутите му исторически драми „Към пропаст“, „Борислав“ и неговите комедии, но и много драматизации по негови произведения, като „Казаларската царица и „Хъшове“. На сцената на Народния театър са поставяни 32 произведения на Вазов, много от които имат дълъг сценичен живот. Историческата драма „Борислав“ например е най-дълго играната Вазова пиеса. Тя е била толкова вдъхновяваща за публиката, че много родители след това представление навремето са кръщавали децата си Борислав. Същото може да се каже и за първата театрална суперпродукция – постановката на „Към пропаст“, както и за изключителния успех на неговите комедии – „Чичовци“, „Службогонци“, както и „Двубой“, „О, ти, която и да си…“ и „Нова земя““, каза на откриването драматургът в Народния театър д-р Светлана Панчева.

„Всеизвестен факт е, че Иван Вазов всекидневно наблюдава от прозореца на своя кабинет  строежа на българския национален театър и не просто се вълнува от мащабите на този градеж, но  става и първооснователят на националния репертоар в театъра. Създава множество пиеси – исторически драми, драматизации по повестите и романите си  и комедии, които са реализирани и се играят и досега на първата ни сцена.