Европейската комисия даде своето одобрение за схема за държавна помощ за Румъния в размер на 4 млрд. евро, включваща гарантирани заеми и безвъзмездни средства, с цел подпомагане на местните дружества, изправени пред последиците от войната в Украйна.

Според условията на схемата, на румънската държава са гарантирани заеми в размер до 17,8 млрд. румънски крони (3,6 млрд. евро) и безвъзмездни средства в рамките на бюджет от 1,9 млрд. румънски крони (360 млн. евро), свързан с гарантираните заеми.

ИЗВЪНРЕДНО: Равносметката от посещението на евролидерите в Украйна

Безвъзмездните средства ще покриват банковите такси (застраховка, управление) за целия период на заема и лихвата за 12 месеца.

От 12 септември заинтересованите компании могат да се регистрират в платформата Imminvest.ro, за да кандидатстват за средствата, предоставени по програмата IMM Invest Plus, като използват всеки от нейните компоненти: IMM Invest Romania, Agro IMM Invest, IMM Prod, Garant Construct, Innovation и Rural Invest, съобщи Wall-street.ro.

Размера на помощта под формата на преки безвъзмездни средства е ограничена до 62 000 евро и 75 000 евро за всеки получател, работещ съответно в секторите селско стопанство и рибарство и аквакултури, и до 500 000 евро за всяко предприятие, работещо в някой от другите сектори.