Съдът на ЕС реши окончателно, че България не е изпълнила задълженията си по директива на ЕС за качеството на атмосферния въздух.

В решението се отбелязва, че страната ни не е гарантирала в югоизточната част  да не се превишават системно почасовата и дневна пределно допустима норма на серен диоксид от 2007 г. до 2018 г. включително. България не е приела, считано от 11 юни 2010 г., подходящи мерки, за да гарантира спазването на пределно допустимите стойности за серен диоксид в тази зона.

Ако България не промени ситуацията, Европейската комисия може отново да заведе дело срещу нея, като поиска да ни бъдат наложени и финансови санкции.