България официално се нареди сред държавите с най-високи цени за ток.

В пазарния сегмент "в рамките на деня" на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) среднопретеглената цена на тока е 458,48 лева за мегаватчас.

Утре, 23 ноември, България е вече в групата на страните с най-скъпо електричество в целия Европейски съюз – Франция, Италия, Румъния и Унгария, където цените се движат между 268-270 евро за мегаватчас. С най-евтин ток е Полша - там се плащат по 140,92 евро за мегаватчас.