Служебното правителство предлага 710 лева минималната заплата, 20 на сто по-високи детски добавки, продължаване на подкрепящите мерки заради Covid пандемията с 6 месеца в проектобюджета си за следващата година.

Служебният финансов министър Валери Белчев подчерта, че в подготвения базов бюджет няма намеса в политики, не се предвиждат структурни промени и реформи.Противно на обявеното от част от политическите сили, че внасянето на бюджета трябва да се направи от редовен кабинет, служебният министър каза, че законът трябва да бъде спазен.

„А и най-малкото, да предпазим държавата от някакви рискове. Живот и здраве на 17 декември да внесем вече и формалният документ в МС“. – каза служебният министър

Министърът заяви, че въпреки забавената към момента бюджетна процедура за догодина, новото НС трябва да я приеме до края на тази и да има нова бюджетна рамка.

„Да направят своите компромиси и да приемат рамката такава, каквато е. Оттам нататък, всички реформи могат да предизвикат актуализация. Тя винаги ще е възможна , но важно е да обезпечим финансовата година, така че много настоявам това нещо да бъде погледнато сериозно и бюджетът да бъде приет още в рамките на годината“.каза Белчев.

Служебният финансов министър пресметна, че от ръста на минималната работна заплата на 710 лв. ще се възползват 750 000 работещи, които в момента получават минималното възнаграждение.

При заложения ръст на детските добавки за едно дете увеличението е от 40 на 50 лева, а за две - от 90 на 110 лева, като прагът за достъп също се увеличава от досегашните 450 на 510 лева на всеки член от семейството.Служебното правителство предлага втората година на майчинството да е 650 лева.

В разработената рамка е планирано запазване през първите шест месеца на следващата година на всички анти covid мерки, включително и бонуса за пенсиите.

"Твърдото ни решение е доходът на пенсионерите да не намалява. Аз говоря за абсолютна стойност". добави още той.

Ако сценарият на служебното правителство стане факт, към минималната пенсия, която от 25 декември ще е 370 лева, ще се изплаща бонус от 120, или общо - 490. Средното увеличение от преизчисляването на пенсиите от 25 декември се пресмята на 84 лева, а с бонус от 120 лева отгоре ще се постигнат по-високи нива от настоящите размери на пенсиите.

Предвижда се финансовата рамка да се обсъжда със социалните партньори на 16 декември.