България въвежда еврото 2024г., това стана ясно от резюмето на Националния план за въвеждане на еврото в България.

Планът беше приет от Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната. В него са описани 

правно-нормативната и институционалната рамка за приемане на еврото, принципите и дейностите за успешното въвеждане на валутата.


„Националният план за въвеждане на еврото в България е стратегическият документ, въз основа на който ще се реализира оперативната работа 

за замяна на лева с еврото.  При изготвянето му са следвани добрите практики от държавите-членки на еврозоната“, пише в прессъобщението от Министерство на финансите.


Датата за членство във валутния съюз се предвижда да бъде 1 януари 2024г.

Месец след приемането новата валута, левът и еврото ще бъдат законно платежно средство.