Конституционният съд вече е приел доказателствата по казуса с двойното гражданство на бившия служебен министър на икономиката Кирил Петков. Днес решение не се очаква. Ще има само обсъждане и приемане на документи, които са свързани с предмета на делото.

Също така, Конституционният съд отказа да изслуша Кирил Петков по делото.

Отхвърлено е било и искането на Петков по делото за гражданството му да се изиска становище от експерт по международно публично право.