Върховният административен съд (ВАС) отмени решението на Централната избирателна комисия (ЦИК) в частта, в която се предвижда след броенето на контролните разписки данните да се вписват в протокол, неразделна част от протокола, отразяващ резултата от гласуването чрез машини. 

"Единственият документ, удостоверяващ резултата от гласуването, е протоколът, който се отпечатва от машината. Преброяването на разписките е само контролно и не може да бъде вписано в протоколите", се казва в мотивите на съда. 

Решението е окончателно.