Образователният министър проф. Николай Денков обяви, че децата могат да се върнат в клас на 10 ноември.

Осигурените от МЗ тестове ще бъдат прилагани в училищна среда за всички ученици от 1 до 4 клас при заболеваемост от 500 до 100 000 души.

„Работим в сряда те да бъдат на училище, ако бъдат доставени тестовете от дистрибуторите. След сключване на договорите имат тридневен срок, за да ги доставят”, съобщи Денков.