На работна среща по повод епидемичната обсатновка в Министерството на здравеопазването стана ясно, че министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова сформира пандемичен комитет.

Комитетът ще бъде ръководен от заместник-министър доц. Георги Йорданов.Задачата му ще е да анализира и координира дейностите по изпълнение и контрол на въведените в страната противоепидемични мерки.

В състава му влизат представители на ръководството на МЗ, главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев, представители на регионалните здравни инспекции и на спешната медицинска помощ.

Доц. Кунчев подчерта, че в зависимост от различните показатели е готов да предложи актуализация на противоепидемичните мерки.Главният държавен здравен инспектор заяви, че към момента не се предвижда въвеждането на допълнителни ограничения.

Изключение има по отношение влизащите в страната граждани.Заповедта за влизане в страната ще бъде актуализирана, като лица пристигащи от страни, попадащи в в „червената зона“ следва да предоставят и отрицателен резултат от PCR тест, направен до 72 часа преди влизане в България и сертификат за ваксинация.Всички, които не представят нужните документи ще подлежат на 10-дневна карантина.