През 2019 г. 22% от жителите на Европейския съюз на възраст над 15 г. са имали високо кръвно налягане, сочат публикувани днес данни на статистическата служба Евростат.

Сред страните членки най-висок дял по този показател е установен в Хърватия – 37% от жителите ѝ заявяват, че имат високо кръвно. Следват Латвия и Унгария (по 32%), Литва (29,9%) и България (29,7%).

Най-нисък е делът в Ирландия (12%), Люксембург, Румъния и Нидерландия (по 16%).

През 2019 г. делът на жените в ЕС с високо кръвно налягане е малко по-висок от този на мъжете – 23% на 21%.