Управителният съвет на Българска браншова камара "Пътища" е готова да организира нов протест, ако не бъде намерено решение на проблемите на сектора, съобщиха от камарата в съобщение до медиите. 

От браншовата организация припомнят, че след мирния протест на 10 септември и декларацията, връчена на президента на България, е активизиран диалогът от страна на държавата, признаване от нейна страна на задълженията й по законно действащите договори и създаването на работна група за намиране на решение на проблемите в сектора.

Според ББК "Пътища" работната група не работи достатъчно интензивно и остава впечатлението, че нейната цел не е да е ефективна, а, предлагайки неприемливи и лишени от правно основание и логика варианти, да прехвърли бъдещите неблагополучия върху пътните строители.

 "Работната група ще проведе във вторник - 28 септември заседание, за което получихме уверения, че ще бъде последно и ще доведе до благоприятни за бранша решения, което е и желанието ни. Ако обаче решение не бъде намерено, УС на ББК "Пътища" ще организира национален протест на пътищарите на цялата територия на страната на 29 септември - сряда, от 16.00 часа до 17.00 часа", заявяват от камарата.

От Управителният съвет на Българска браншова камара "Пътища" казват, че от пет месеца не се извършва никакво разплащане на изпълнителите от пътния бранш от страна на държавата, което спира възможността да се извършват ремонтни дейности по вече възложени от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) задания.

През същия период не се извършва никакво текущо възлагане на дейности за поддържане на пътищата в нормално експлоатационно състояние, което спира възможността да се осигури безопасно придвижване по републиканската пътна мрежа, отбелязват от браншовата организация.