Националната агенция  за приходите (НАП) е поискала допълнителни данни от Международния консорциум на  разследващите журналисти за български участници, които са включени в т.нар.  Досиета Пандора.

    

В официално писмо  НАП иска информация за български граждани и фирми, които потенциално може да се  извършили нарушения или престъпления срещу финансовата система на страната, за  да бъдат възложени данъчни проверки.

    

От разследването  излизат 174 компании, свързани с България, и имената на двама български  политици.