МОН очаква данните от Столичната РЗИ за 14-дневната заболеваемост в София град. На база на тези цифри ще се вземе решение - дали ще се учи на ротационен принцип, или учениците ще преминат онлайн, съобщават колегите от Българското национално радио.

Според новата заповед на МЗ, онлайн ще преминат всички ученици при заболеваемост от 750 на 100 000 души. Данните ще се гледат на 14-дневна база.

Заповедта ще излезе до края на деня. Извън столицата решенията ще се взимат на общинско ниво.