Един месец, след като надорните представители приеха новите правила за изчисляване, Пенсиите за осигурителен стаж и възраст през 2022 г. ще се покачат със средно 84 лева на пенсионер, изчислиха от НОИ. Увеличението е около 7- 8 %. Прогнозира се, че през следващата година пенсията за трудова дейност ще достигне средно 588 лв.

Правилото влиза в сила от 25 декември тази година.

Ето и какво ще се промени от тази дата:

• Минималната пенсия се увеличава от 300 на 370 лева.

• Максималната пенсия става 1500 лв.

• Социалната пенсия за старост ще бъде 170 лева.