„Понятието „пол“ според Конституцията следва да се разбира само в неговия биологичен смисъл.“ 

Такова е решението на Конституционния съд по дело, което беше образувано от Върховния касационен съд (ВКС).

Решението бе прието с 11 гласа. 

Въпросът беше повдигнат от ВКС. Целта беше да се тълкува дали е допустима юридическа промяна на пола при транссексуалност - с промяна на името на ЕГН.