Дали сме свобода на родителите да решат дали децата им да бъдат тествани, за да се върнат в училище. Те са свързани с това, който иска децата му да бъдат тествани и да влязат в училище, а който не иска - да бъдат извън училище и да продължат да бъдат обучавани в електронна среда.

Този коментар направи министърът на образованието и науката в служебното правителство - проф. Николай Денков. 

Позицията му е във връзка с днешния протест на родители против тестването като мярка за връщане на децата в училище.

Проф. Денков отбеляза, че това са двете опции и родителите са свободни да избират между тях.