70% от българите получават под средната работна заплата за страната. Тези данни показва ново изследване на КНСБ.

„Всички сме свидетели, че крайните цени в големите търговски мрежи са нараснали с почти двуцифрени проценти на основни хранителни стоки. Освен това нарастват цените на електро и топлоенергия. Всичко това доведе до нарастване на необходимия нетен месечен доход за един работник, живеещ сам” - заяви Виолета Иванова от Института за синдикални и социални изследвания към КНСБ в ефира на НОВА.

1103 лева са нужни на един българин месечно, за да живее нормално

„Около 30% от работещите в България получават средна и над средната работна заплата. Всички останали получават работна заплата под средната. Тоест 2/3 от българите получават работна заплата под средната за страната – 1525 лв. Това означава, че от тях 500 000 са на минимална работна заплата. Това са данни на НСИ. На този етап минималната работна заплата покрива 50% от необходимата работна заплата”, добави Иванова.