Проф. Николай Денков коментира как ще се случва връщането на децата към присъствена форма на обучение.

"Има различни мнения в обществото. Решихме, че когато 50% от родителите в една паралелка са “за” присъствено обучение, паралелката се отваря." - коментира проф. Денков.  

"Решихме, че може да се направи общо усилие между родители и учители, при което да се направи тестването, всички да видят резултата и ако се установи дете, то да бъде отделено. Децата влизат с маска, сядат на чиновете в маска, минава родител или учител и някой от тях контактува с децата и пазят дисциплина. Много разчитам на родителите да помогнат да се извършат тези тестове, като за да влязат в училището, родителите трябва да имат зелен сертификат“ - заяви образователният министър.