Големите ученици също ще се върнат в клас, ако училищата успеят да осигурят достатъчно тестове за тях.

 Те биха могли да се върнат в клас още преди Министерството на образованието и науката (МОН) да е предоставило безплатни такива.

Това ще бъде разрешено с нова заповед на министрите на здравеопазването и на образованието и науката, която ще актуализира действащите в момента Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата. 

Промените вече са подготвени в МОН и са изпратени за съгласуване в Министерството на здравеопазването.