Mинистърът на образованието проф. Николай Денков коментира ситуацията в образователната система у нас на кръгла маса на тема "Пътна карта на политиките за учители".

МОН организира кръгла маса на тема "Пътна карта на политиките за учители"

Ето какво заяви той:

"По-малко от десет процента от учителите, които са навлезли през 2016 г. в нашата образователна система, са останали след четири-пет години в системата. 2016 г. вероятно е екстремна година, защото не беше започнало още увеличението на учителските заплати и директорите на училищата си позволяваха да уволняват учители в края на учебната година, за да си спестят средства и да ги назначават отново през есента"

"Най-многобройна е групата на напускащите педагози поради пенсиониране. На второ място са учителите във възрастовата група 31-40 години. За 2019 г. те са били 18,7% от всички, излезли от училище" - заяви проф. Денков.