Зелен сертификат или щадящ тест са условията за връщането на учениците от 5-ти до 12-ти клас обратно в училище. 

Проф. Денков с коментар за учителските заплати

Това предвижда заповедта на министерството. Тя влиза в сила от днес. Присъствието в клас е съобразено и със заболеваемостта на 100 000 души население.

Денков: По-малко от 10% от учителите остават в системата

Учениците в дуална форма на обучение ще имат възможност да посещават извънкласни занимания и извън сградата на училищата - практически занятия, индивидуални консултации с преподаватели и явяване на изпити.