Образователният министър проф. Николай Денков коментира коронавирусните ограничения в училищата.

Ето какво заяви той:

"В раздел първи от насоките се посочва, че изключение за носенето на защитна маска за лице се допуска за следните случаи в училище: в училищния двор, при спазването на физическа дистанция от 1,5 метра за децата от предучилищните групи при педагогически ситуации; за учениците от началния етап - от първи до четвърти клас, по време на учебния час; за деца и ученици със специални образователни потребности, при които има установена невъзможност за носенето на защитна маска и становище от личен или от лекуващ лекар, удостоверяващ това; както и в часовете по физическо възпитание и спорт",.