Военният конфликт между Русия и Украйна стана повод за множество проучвания на обществените нагласи. В целия ЕС са проведени 26 580 интервюта. 1039 от тях - в България.

Според статистиката, почти половината българи дават положително мнения Китай и Русия, а над 50% се отнасят отрицателно към САЩ.

Около две трети (65%) от европейците смятат членството в ЕС за нещо добро. Това е и най-високият резултат от 2007 г. насам, когато този показател бе 58%.

 Членството в ЕС е определено като „нещо добро“ от мнозинството от гражданите във всички държави членки с изключение на Гърция и Словакия, където повече респонденти го определят като „нито добро, нито лошо“.