От пресцентъра на Министерството на здравеопазването информират, че 197 лечебни заведения ще бъдат подпомогнати с общо 10 млн. лв. заради повишените разходи за кислородолечение.

По-рано ЕК съобщи, че България е задействала механизма на ЕС за гражданска защита, като е поискала кислородни апарати, монитори за пациенти, легла за спешни отделения и кислородни маски.Помощта към лечебните заведения е заради по-скъпия медицински кислород и увеличеното му потребление.

Допълните 10 млн. лв. се отпускат по бюджета на ресорното министерство. Предвижда се средствата да бъдат предоставени на болниците под формата на субсидии, за да бъдат компенсирани повишените разходи за закупуване на кислород.

Финансовият ресурс е разпределен на база отчетените пред НЗОК случаи на пациенти с диагноза COVID-19 за периода септември, октомври и ноември 2021 г.

Парите са осигурени с Постановление на Министерския съвет № 379 от 11.11.2021 г.