От Министерството на икономиката съобщиха, че има издадени заповеди, с които се забранява на мобилните оператори да индексират цените на услугите си.

Още преди Коледа самите оператори информираха клиентите си с есемес за предстоящо увеличение, мотивирано с растящата инфлация.

"Потребителите са изложени на безпрецедентен натиск от увеличаващите се цени на всички стоки и услуги. Няма да позволим прилагането на нелоялни търговски практики, които допълнително товарят семействата с непосилни разходи в тази криза. С всички възможности на закона ще защитаваме потребителите от злоупотреби с правата им. Сега държавата трябва да се погрижи за хората". - казва Нинова.

В съобщението са посочени стандартни условия по договорите, които според Комисията за защита на потребителите и според вицепремиера, не позволяват исканото от мобилните оператори увеличение на цените на услугите.

Според решението на Комисията за защита на потребителите е нелоялна практиката да се променят условията по договорите по ред, който не е описан в тях.