От пресцентъра на Министерския съвет съобщиха, че Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание в понеделник.

Държавата, работодателите и синдикатите ще обсъждат изменения на три закона - за данъка върху добавената стойност, за корпоративното подоходно облагане и за акцизите и данъчните складове.