ЦИК публикува първите си решения, свързани с произвеждането на предсрочните парламентарни избори, насрочени за 2 октомври 2022 г. с указ на президента, предаде БТА.

Те касаят определянето на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК и специалистите към РИК, определянето на жребия при попълване на съставите на РИК и провеждане на консултации при областните управители за определяне на съставите на районните избирателни комисии и назначаването им. 

За подготовка и произвеждане на предсрочните парламентарни в райони с до 400 секции членовете на РИК ще получават следното възнаграждение: председател - 1150 лв.; зам.-председател – 1090 лв.; секретар – 1090 лв.; член – 1030 лева. 

От "Продължаваме Промяната" ще свикват Национален съвет за изборите

В районите с над 400 секции членовете на РИК на длъжност председател ще получават1280 лв., на зам.-председател – 1210 лв.; на секретар – 1210 лв., а членовете ще получават 1150 лв., става известно от решението на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК и специалистите към РИК. 

ЦИК реши още членовете на СИК/ПСИК да получат еднократно възнаграждениеза произвеждането на предсрочните парламентарни избори както следва: председател – 115 лв.; зам.-председател – 100 лв., секретар – 100 лв., и член - 85 лева. 

За получаването на устройствата за машинно гласуване, бюлетините и другите изборни книжа и материали,както и за подреждане на помещението за гласуване ще бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 15 лв. на всеки участвал.

За подпомагане на дейността на РИК може да се наемат специалисти с месечно възнаграждение,както следва: специалист - експерт към РИК – 850 лв. месечно; специалист - технически сътрудник към РИК  –  640 лв. месечно

Членовете на РИК ще получават месечно възнаграждение от 13 август 2022 г. до 14 дни от произвеждането на изборите – 16 октомври 2022 г., пише още в решението на ЦИК.