"Синята зона" в София се увеличава със 7000 места от 1 декември. Общият брой платени места за паркиране в „Синята зона“ на столицата ще стане 12 000.

До 5 се намаляват местата „служебен абонамент“ за един административен адрес. Отпада безплатното паркиране за държавни и общински автомобили.

Решението за това разширяване срещна немалко критики, но вече е официално и ще влезе в сила съвсем скоро.