Нови COVID мерки в София от ще влязат в сила от 12 януари.

Убийство на младеж в София заради вдигане на шум в жилищен блок

Причината за действията е покачване на заболеваемостта от COVID-19 и увеличаване на броя заразени се въвеждат временни противоепидемични мерки в столицата. 

Спира се плановият прием, както и плановите операции в столицата.

Преустановяват се и посещенията на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ на територията София-град, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадии.