БФС съобщи на футболните клубове, че всички участници в първенствата и турнирите в системата на БФС - длъжностни и служебни лица, облужващ срещите персонал, както и футболисти над 18-годишна възраст, вече са длъжни да представят един от следните сертификати:

са ваксинирани за COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация по смисъла на Заповед от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или

са преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за за преболедуване по смисъла на Заповед от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или

имат отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в стадиона изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 удостоверено чрез 

валиден документ съгласно Заповед от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването 

имат отрицателен бърз антигенен тест до 48 часа преди влизане в стадиона, удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед от 27.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването, като това влиза в сила от 25.10.2021 г., съгласно Заповедта.