Шведската агенция по миграцията публикува новата си прогноза за следващите три години, като очертава колко имиграционни дела се очаква да обработва всяка година.

През 2019 г. бяха подадени почти 60 000 заявления за разрешителни за работа - увеличение спрямо предходната година и продължаване на възходяща тенденция.

Миналата година този брой намаля, като Агенцията по миграцията получи само 46 900 заявления за разрешение за работа за първи път, тъй като по-строгите ограничения за пътуване и здраве и безопасност по време на пандемията затрудниха придвижването за работа.

Първоначално агенцията прогнозира, че ще отнеме до 2023 г., за да достигнат 54 000 заявления за разрешителни за работа годишно, но заяви в нов доклад, че сега смята, че този брой ще бъде достигнат тази година, позовавайки се на „продължаващото силно възстановяване на пазара на труда“.