Белгия предостави на Европейската комисия своята национална стратегия за интеграция на ромите, предаде белгийската агенция Белга, позовавайки се на правителствено прессъобщение.

Стратегията е част от препоръката на Съвета на Европа за постигане на "равенство, приобщаване и участие на ромите", се казва още в съобщението.

Не се налага предварително предупреждение за белгийския газ, но "положението е сериозно"

Стратегията представя 32 конкретни и ясни мерки и е фокусирана към необходимостта от предотвратяването на антиромски нагласи в обществото и съответно към борба с дискриминацията, засягаща техните общности. Документът цели да насърчи социално-икономическата интеграция на ромите в страната чрез борба със стереотипитното мислене. Стратегията също така има за цел да увеличи достъпа до масово и приобщаващо образование, до постоянна и сигурна работна заетост, както и цялостно подобряване на качеството на живот чрез осигурен достъп до здравни и социални услуги и достъп до жилище. 

Белгия е поела ангажимента да представи двугодишен доклад на Европейската комисия за постигнатия напредък. Първият доклад се очаква да бъде представен през 2023 г. 

Белгия: Отнемат правото на шофиране автоматично, ако имате неплатени глоби

Тъй като обработването на лични данни, разкриващи расов или етнически произход, е забранено със закон, Белгия няма централен регистър, основан на етническа принадлежност и затова липсват официални данни за броя на ромите в страната.